A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 01/2003 - RECENZE DEMOSNÍMKU ...TI POSLEDNÍ Z NÁS

Sotva by něčemu jinému bylo možno nepřijímat zkázu, jestliže přijme zkázu nesmrtelné, jež jest věčné.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit