A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 16/2003 - SOUTĚŽ ROCK 5P - PRVNÍ KOLO

Jestliže totiž jest duše již dříve a musí nutně, když jde do žití a vzniká, nevznikat odnikud odjinud než ze smrti a z mrtvého stavu, jak pak by nebylo nutné, že jest, i když zemře, když musí zase vznikati?
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit