A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 01/2004 - SOUTĚŽ ROCK 5P - SEMIFINÁLE

Jest jisté staré vypravování, na něž se pamatujeme, že duše v Hádu žijí, když odsud přijdou, a zase sem opět přicházejí a opět vznikají z těch, kteří zemřeli.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit