A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 03/2004 - CELOSTRÁNKOVÝ PROFIL KAPELY

Když jde duše do Hádu, nebere s sebou nic jiného kromě svého vzdělání a své výchovy, kteréž věci podle vypravování zemřelému také nejvíce prospívají, nebo škodí hned na začátku cesty na onen svět.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit