A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 07/2004 - ČESKÁ ROCKOVÁ LIGA - TŘEŠOVICE

Kdyby všechno umíralo, čemu by se dostalo života, ale když by zemřelo, kdyby už trvalo mrtvo v tomto stavu a opět neoživovalo, zdalipak není docela nutno soudit, že by bylo nakonec všechno mrtvo a nic by nežilo?
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit