A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

Rockshock - 07/2004 - ČESKÁ ROCKOVÁ LIGA - TŘEŠOVICE

Jest jisté staré vypravování, na něž se pamatujeme, že duše v Hádu žijí, když odsud přijdou, a zase sem opět přicházejí a opět vznikají z těch, kteří zemřeli.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit