A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

FAIDON UŽ ZASE V KAINU

08.01.10
 
 

Faidon - Kain 16.1.2010
 
Jest jisté staré vypravování, na něž se pamatujeme, že duše v Hádu žijí, když odsud přijdou, a zase sem opět přicházejí a opět vznikají z těch, kteří zemřeli.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit