A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

FAIDON UŽ ZASE V KAINU

08.01.10
 
 

Faidon - Kain 16.1.2010
 
Jestliže totiž jest duše již dříve a musí nutně, když jde do žití a vzniká, nevznikat odnikud odjinud než ze smrti a z mrtvého stavu, jak pak by nebylo nutné, že jest, i když zemře, když musí zase vznikati?
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit