A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

FAIDON, DIVÁ BÁRA, ORIENT

12.12.08
 
 

Vánoce 2008
 
Když jde duše do Hádu, nebere s sebou nic jiného kromě svého vzdělání a své výchovy, kteréž věci podle vypravování zemřelému také nejvíce prospívají, nebo škodí hned na začátku cesty na onen svět.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit