A to se nazývá smrt, to vyproštění a odloučení duše od těla.

LOUTKY

<< zpět

Chtěj mi říkat, co se smí
kam mám jít a kdy se vrátit
vpravo v bok, k zemi a vstaň
jsi jen loutka na nitkách!

Ref.:
Nevěřím na soudnej den
na hru mocnejch pánů
osud svůj sám v rukou mám
jen já sám

Nesmělí v divadle stínů
hrají hru co dal jim hlupců řád
drama pro dav loutek na nitkách
právě začíná!

Ref.:
Nevěřím na soudnej den
na hru mocnejch pánů
osud svůj sám v rukou mám
jen já sám

Nejsem ten kdo chce tu pro vás hrát
nejsem loutka na nitkách
dávno napsal jsem si vlastní řád
svejch věcí jsem pán.

Ref.:
Nevěřím na soudnej den
na hru mocnejch pánů
osud svůj sám v rukou mám
jen já sám

Ref.:
Nevěřím na soudnej den
na hru mocnejch pánů
osud svůj sám v rukou mám
jen já sám
 
Ukazovati, že duše je něco silného a podobného bohu a že byla ještě dříve, nežli jsme se my stali lidmi - to všechno, jak pravíš, může znamenat bez překážky ne nesmrtelnost, ale že duše je něco věkovitého a že dříve kdesi byla nevýslovně dlouhý čas a že znala i dělala velmi mnoho věcí.
[Sokrates]
 
Faidon 2008© - www.faidon.cz - Made by Uli - přihlásit